ETAP II – ZAKŁADAMY SAD to etap wykorzystania wiedzy w praktyce czyli założenia sadu oraz prowadzenia akcji promocyjnej projektu.

W ramach zadań:

  • przygotujecie materiały promocyjne (plakaty, ulotki, prezentację adresowaną do dorosłych);
  • zorganizujecie Forum Rodziców – spotkanie z rodzicami, na którym podzielicie się wiedzą o tradycyjnych sadach. Spotkanie z rodzicami możecie przeprowadzić w trybie online;
  • zasadzicie drzewka i rośliny towarzyszące;
  • uzupełnicie Księgę sadu.