Biuro Organizacyjne Konkursu:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

Tel:  507 006 579 w godz. od 10.00 do 14.00

e-mail:  tradycyjnysad@fundacjabos.pl