Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Pomoce”.

Dokument do pobrania -> Wzór zgody na wykorzystanie terenu.

 

Jeśli znacznie będzie przekroczona liczba znaków (słów), sędziowie sprawdzający raporty mogą obniżyć punkty.

Z dokumentów formalnych w raporcie z I etapu należy dodać jako załącznik zgodę dyrektora szkoły na udział zespołu w konkursie.

Wzór dokumentu znajduję się w opisie zadania, można go też pobrać ze strony z Regulaminem na dole strony są wzory dokumentów, w zakładce pomoce też znajdują się wzory dokumentów.

Przypominam, że to uczniowie i uczennice tworzą raporty i mają możliwość wpisywania treści i edycji, nauczyciel/ka ma jedynie podgląd wpisywanych treści.

 

W zadaniu „2.2. Zakładanie sadu” po uzupełnieniu i zapisaniu treści, pojawi się tabelka do wpisania zakupów z grantu.

Grant należy wykorzystać w całości.

Uczniowie otrzymują hasło do logowania w mailu powitalnym. Następnie logują się na stronie projektu i w Planie działań mogą tworzyć raport. Opiekun ma jego podgląd i przesyła raport do oceny gdy jest już gotowy.

 

Nie, raport mogą tworzyć i edytować tylko uczniowie. Formularz raportu jest dostępny w PLANIE ZADAŃ w panelu ucznia po zalogowaniu na stronie konkursu. Nad raportem mogą pracować wszyscy członkowie zespołu oprócz opiekuna zespołu. Gotowy raport przesłać do oceny może tylko opiekun zespołu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów nauczania podstawowego i ponadpodstawowego. Uczniowie tworzą Zespoły konkursowe pod kierunkiem Opiekuna, którym może być nauczyciel lub katecheta. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).