W zadaniu „2.2. Zakładanie sadu” po uzupełnieniu i zapisaniu treści, pojawi się tabelka do wpisania zakupów z grantu.

Grant należy wykorzystać w całości.

Uczniowie otrzymują hasło do logowania w mailu powitalnym. Następnie logują się na stronie projektu i w Planie działań mogą tworzyć raport. Opiekun ma jego podgląd i przesyła raport do oceny gdy jest już gotowy.

 

Nie, raport mogą tworzyć i edytować tylko uczniowie. Formularz raportu jest dostępny w PLANIE ZADAŃ w panelu ucznia po zalogowaniu na stronie konkursu. Nad raportem mogą pracować wszyscy członkowie zespołu oprócz opiekuna zespołu. Gotowy raport przesłać do oceny może tylko opiekun zespołu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów nauczania podstawowego i ponadpodstawowego. Uczniowie tworzą Zespoły konkursowe pod kierunkiem Opiekuna, którym może być nauczyciel lub katecheta. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).