Konkurs podzielony jest na dwa etapy, z których sprawozdacie się w odrębnych raportach.

Każdy etap jest podzielony na działania, w ramach których wykonywane są zadania konkursowe.

Szkoła podstawowa - nowy sad

Rozmawiamy o sadzie

Pierwszy etap rozpoczyna się utworzeniem 10-osobowych zespołów uczniowskich pod opieką nauczyciela, które zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa dot. starych odmian drzew owocowych i naturalnego sposobu ich pielęgnacji. W ramach projektu […]

przejdź do etapu


Zakładamy sad

Jest to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu. Zespoły kontynuują rozpoczęte w poprzednim etapie działania promocyjne i prowadzenie Księgi […]

przejdź do etapu


Szkoła podstawowa - rozwijamy sad

Rozmawiamy o sadzie

Pierwszy etap rozpoczyna się utworzeniem 10-osobowych zespołów uczniowskich pod opieką nauczyciela, które zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa dot. starych odmian drzew owocowych i naturalnego sposobu ich pielęgnacji. W ramach projektu […]

przejdź do etapu


Zakładamy sad

Jest to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu. Zespoły kontynuują rozpoczęte w poprzednim etapie działania promocyjne i prowadzenie Księgi […]

przejdź do etapu


Szkoła ponadpodstawowa - nowy sad

Rozmawiamy o sadzie

Pierwszy etap rozpoczyna się utworzeniem 10-osobowych zespołów uczniowskich pod opieką nauczyciela, które zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa dot. starych odmian drzew owocowych i naturalnego sposobu ich pielęgnacji. W ramach projektu […]

przejdź do etapu


Zakładamy sad

Jest to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu. Zespoły kontynuują rozpoczęte w poprzednim etapie działania promocyjne i prowadzenie Księgi […]

przejdź do etapu


Szkoła ponadpodstawowa - rozwijamy sad

Rozmawiamy o sadzie

Pierwszy etap rozpoczyna się utworzeniem 10-osobowych zespołów uczniowskich pod opieką nauczyciela, które zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa dot. starych odmian drzew owocowych i naturalnego sposobu ich pielęgnacji. W ramach projektu […]

przejdź do etapu


Zakładamy sad

Jest to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu. Zespoły kontynuują rozpoczęte w poprzednim etapie działania promocyjne i prowadzenie Księgi […]

przejdź do etapu