GRANTY

W projekcie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów o wartości do 250 zł dla 120 zespołów konkursowych, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami.

Grant może zostać wydany na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji minisadów). Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z etapu II.

Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 11 kwietnia 2023 r. na stronie głównej. Zostaną one przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi zespół.

NAGRODY RZECZOWE

Drobne nagrody rzeczowe przyznawane są Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca w danej kategorii zdobywając najwyższą sumę ocen za pierwszy i drugi etap łącznie (klasyfikacja grand prix).

Pula nagród to 15 000 zł. Przewidziano nagrody dla uczniów i nauczycieli.

Każdy uczestnik zespołu zwycięskiego Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 11 osób (10 uczniów i 1 nauczyciela).

Opiekun nagrodzonego zespołu jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

Udział w tworzeniu mapy pomologicznej nie jest nagradzany.