GRANTY

120 zespołów, z najwyższymi wynikami z pierwszego etapu, otrzymają granty na zakup drzewek owocowych tradycyjnych odmian o maks. wartości 350 zł.

Pula grantów wynosi 42 000 zł.

Grant możecie przeznaczyć na elementy, których lista jest w zakładce POMOCE (zakup roślin, podłoża i innych elementów do aranżacji minisadów).

Pełną listę przyznanych grantów opublikujemy po 8 kwietnia 2024 r. na stronie głównej.

Granty przekażemy na konto szkoły lub rady rodziców.

Aby rozliczyć otrzymany grant należy wypełnić i przesłać do oceny raport z drugiego etapu.

NAGRODY RZECZOWE

Nagrody rzeczowe przyznamy zwycięskim Zespołom, które zajęły pięć pierwszych miejsc w danej kategorii zdobywając najwyższą sumę ocen za pierwszy i drugi etap łącznie (klasyfikacja grand prix). Nagrodzonych zostanie łącznie 10 zespołów.

Pula nagród to 15 000 zł.

Każda osoba ze zwycięskich Zespołów otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków Zespołu. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 11 osób (10 uczniów, uczennic i 1 nauczyciela(-kę).

Opiekun(-ka) nagrodzonego zespołu jest zobowiązany(-na) do przesłania potwierdzenia odbioru nagród w ciągu 10 dni roboczych, od dnia ich otrzymania.

Udział w tworzeniu mapy pomologicznej nie jest nagradzany.