Przygotujecie plan promocji, który będzie planem Waszej pracy w drugim etapie. Poniższą listę zadań przyporządkujcie do realnych terminów wykonania:

 • Przygotowanie materiałów reklamowych – plakaty i ulotki;
 • Rozwieszenie materiałów reklamowych zapraszających do zapoznania się z przygotowaną przez Was stroną projektu;
 • Przygotowanie prezentacji dla rodziców;
 • Zorganizowanie wystąpienia podczas wywiadówki dla rodziców zawierającej przedstawienie przygotowanej prezentacji. Ze względu na panujące ryzyko zachorowań, zachęcamy do rozważenia zorganizowania spotkania z rodzicami w trybie zdalnym.*
 • Kontynuacja prowadzonej dotychczas promocji oraz prowadzenie Księgi Sadu.

Przygotowanie materiałów reklamowych

W pierwszej kolejności stwórzcie materiały o charakterze informacyjnym dotyczącym przedsięwzięcia. Plakaty i ulotki to materiały, które tylko sygnalizują temat i powinny być przedstawione w sposób zwracający uwagę.

Wasze plakaty i ulotki będą zachęcały do:

 • dowiedzenia się więcej na temat projektu;
 • zajrzenia na Wasze strony oraz stronę www.tradycyjnysad.pl;
 • pomocy w poszukiwaniu drzew starych odmian i zgłaszania tego faktu członkom zespołu.

Plakaty

Sposób zaprojektowania plakatu zależy od wydarzenia, któremu jest poświęcony. Nie musicie zawierać w plakatach zbyt wielu szczegółów, ważne jest wyeksponowanie głównych informacji przedstawionych w sposób hasłowy (jaki to projekt, przez kogo i gdzie będzie realizowany). Pamiętajcie o zamieszczeniu tam wezwania do akcji typu „przyjdźcie”, „zobaczcie”, „poznajcie”! Pooglądajcie w Internecie przykłady, żeby tworzyć własne ciekawe przekazy.

Ulotki

To inna kategoria materiałów reklamowych – ich funkcja jest bardziej informacyjna i można w nich zawrzeć więcej informacji. Oprócz podstawowych danych należy opisać cel projektu, zamieścić link do materiałów merytorycznych itp. Warto zamieścić informację o ogólnopolskim charakterze projektu.

Przeprowadzenie prezentacji dla rodziców 

Przygotowanie prezentacji

Innego rodzaju sposobem dotarcia do odbiorców jest przygotowanie prezentacji adresowanej do odpowiedniej grupy docelowej. W Waszym przypadku będą to osoby dorosłe rodzice uczniów z Waszej szkoły jak również inne osoby zainteresowane tematem. Najlepiej, aby taka prezentacja została wygłoszona bezpośrednio dla zainteresowanych. Powinna jednak tak opisywać zagadnienia, aby po jej przeczytaniu można było również mieć pogląd na omawiany w niej temat.

Prezentacja powinna mieć 10 – 15 slajdów i jej przedstawienie nie powinno zająć więcej niż 10 – 15 minut.

Pamiętajcie, że ludzie uważnie i aktywnie słuchają przez pierwsze 7 minut. W tym czasie musicie zmieścić najważniejsze informacje, które mają zapaść w pamięć uczestników spotkania.

Prezentację adresowaną do Waszych rodziców możecie stworzyć na bazie informacji zawartych w prezentacji dla Waszych kolegów, ale pomyślcie co należałoby zmienić, aby zainteresować dorosłych. Dla nich tradycyjne odmiany to nie nowość, to powrót do przeszłości. Trzeba im tylko przedstawić korzyści z powrotu do dawnych praktyk. Może właśnie odwołać się do ich pamięci i doświadczeń?

Zorganizowanie spotkania z rodzicami podczas wywiadówki szkolnej (spotkanie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym) *

Pierwszym krokiem promocji w środowisku lokalnym będzie przedstawienie Waszej inicjatywy podczas szkolnej wywiadówki.

Dysponujecie już sporą wiedzą, przeczytaliście sporo na temat prowadzenia sadów, rozmawialiście z okolicznymi sadownikami, wiecie gdzie kupić drzewka i które odmiany się sprawdzają na Waszym terenie.

 • Wspólnie z Waszym opiekunem przedstawicie przygotowaną prezentację;
 • Pomyślcie o przygotowaniu małego happeningu lub jakimś humorystycznym uatrakcyjnieniu spotkania, co sprawi, że rodzice poczują się swobodniej;
 • Wymyślcie, co rodzice mogliby dla Was zrobić w ramach małej „pracy domowej”, a zobaczycie, że na pewno znajdą się chętni, którzy będą chcieli coś dla Was zrobić;
 • Rozdajcie ulotki, które będą śladem po spotkaniu;
 • Możecie na wywiadówce zachęcić rodziców do posadzenia swoich drzew owocowych. Wiecie już, że wystarczy kilka, odpowiednio dobranych, aby dawały smaczne i zdrowe owoce;
 • Powiedzcie o udziale w ogólnopolskiej inicjatywie tworzenia mapy pomologicznej starych odmian;

Pokażcie stworzone do tej pory przez Was materiały promocyjne:

 • Księgę Sadu, gdzie będą zamieszczane wszelkie inicjatywy związane z projektem jak również zdjęcia;
 • Informację o projekcie na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych.

Zaproście rodziców do udziału w sadzeniu minisadu i pokażcie Poradnik „Od laika do ekosadownika”.

Dobrym pomysłem jest również przekazanie informacji lokalnym mediom o zakładanym przez Was sadzie ze starymi odmianami drzew owocowych.

Kontynuowanie wpisów dokumentujących działania zespołu

Każdy zespół stworzy kronikę w formie tradycyjnej Księgi Sadu prowadzonej w formie papierowej oraz zamieszcza informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły.

W księdze sadu opiszecie wszystkie swoje działania przy sadzie oraz sposoby jego pielęgnacji jako wskazówki dla kolejnych roczników.

 

*Spotkanie z rodzicami może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym. Poniżej przedstawiamy linki do stron z narzędziami, które pomogą przy jego organizacji.

Materiały Ministerstwa Cyfryzacji:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cs7FV0x4SdvSDWyQklleJP8n7Y83VUv

Materiały edukacyjne zgromadzone w serwisie gov.pl/zdalne lekcje:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-nauczycieli