Przystępujecie do finału Waszych działań tj. posadzenia minisadu. Należy rozplanować związane z tym działania.

Zadania do wykonania, aby Wasz sad mógł zaistnieć w rzeczywistości:

  1. Zakupienie roślin sadowniczych, towarzyszących oraz innych materiałów;
  2. Stworzenie terminarza prac zakładania minisadu (opisanie sposobu zorganizowania prac agrotechnicznych) ;
  3. Stworzenie terminarza planu ochrony biologicznej do końca roku;
  4. Posadzenie drzew i roślin towarzyszących.

W zakupieniu drzewek owocowych tradycyjnych odmian pomoże Wam przedstawiona w zakładce POMOCE lista szkółek.

Pamiętajcie, aby wybierać drzewka odmian przez nas rekomendowanych, gdyż dla potrzeb Projektu zostały wybrane najlepsze tradycyjne odmiany tj. najmniej podatne na choroby. Pozwoli to Wam cieszyć się zbieraniem plonów, a nie martwić się walką z chorobami.

Należy posadzić minimum 5 drzew owocowych i muszą być one tradycyjnych odmian. 

Wszelkie potrzebne informacje zostały opisane w Poradniku i w Tradycyjnych odmianach.

Stworzenie terminarza zakładania minisadu

Przygotujcie terminarz zabiegów agrotechnicznych, wymieńcie materiały potrzebne do założenia sadu.

Wykorzystajcie przygotowany wcześniej plan zagospodarowania terenu uwzględniający rozstawę drzew, sąsiedztwo roślin, sposób nawadniania, itp.

Zwróćcie uwagę na terminy. W ogrodnictwie biologicznym nie ma sztywnych dat – trzeba obserwować warunki pogodowe i elastycznie się do nich dopasowywać. Można więc w tym terminarzu wpisywać zakres dat wykonania poszczególnych prac.

Stworzenie terminarza zabiegów ochrony biologicznej minisadu

Przygotujcie terminarz planu zabiegów ochrony biologicznej przed chorobami i szkodnikami.

Tworzycie zdrowy ekosystem, ale na początku musicie pomóc w jego ustabilizowaniu. Zrozumieć mechanizmy przyrody. Najważniejsza jest stała kontrola sadu i reagowanie na występujące zjawiska.

Zwróćcie uwagę na obrazki stadiów rozwojowych owadów przedstawione na stronie głównej OCHRONA BIOLOGICZNA . Dowiedzcie się, które owady są sprzymierzeńcami, a które szkodnikami. Zapewne spotkacie jedne i drugie w swoim sadzie i będziecie musieli rozróżnić czy to wróg czy przyjaciel. Ochrona biologiczna jest najważniejszym elementem w produkcji ekologicznej.

W ogrodnictwie naturalnym ogromną rolę przywiązuje się do zapobiegania przewidywanym wydarzeniom np. obserwowaniu szkodników i niszczeniu ich w najmniej inwazyjnym stadium. Należy pamiętać o pracach fitosanitarnych, wykonywanych mechanicznie, ręcznie takich jak zbieranie zarażonych liści, wycinanie porażonych pędów, itp.

Posadzenie drzew owocowych i roślin towarzyszących

Kierując się wskazówkami podanymi w Poradniku posadźcie, zgodnie z przygotowanym planem, zakupione sadzonki starych odmian i rośliny towarzyszące. Następnie wymyślcie oznaczenie, które będzie w trwały i widoczny sposób opisywać obszar Waszego minisadu. Chodzi o wyróżnienie go jako obszaru społecznego doświadczenia będącego pod opieką Zespołu.

Rozliczenie otrzymanego grantu poprzez wypełnienie formularza potwierdzającego poniesione koszty.

Należy wykorzystać całą otrzymaną kwotę grantu na zakup tradycyjnych odmian drzew owocowych, roślin towarzyszących i materiałów potrzebnych do pracy. Kwota wydatkowana na materiały do założenia minisadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu.