Zespół wspólnie wykonuje zadania, ale to uczniowie przygotowują i wypełniają raport. Opiekun koordynuje i nadzoruje pracę uczniów. Po akceptacji treści i załączników opiekun wysyła raport do oceny.

Poniżej zamieszczamy instrukcję dla opiekunów zespołów:

Instrukcja przesyłania raportu do oceny

W raporcie z I etapu „Rozmawiamy o sadzie” należy zwrócić szczególną uwagę na:

Na raporty z I etapu czekamy do 4 marca 2022 r.

Zespoły, które nie zdążą przesłać raportu w tym terminie, będą miały jeszcze dodatkowy tydzień na jego dosłanie (od 5 do 11 marca). Jednak za każdy dzień spóźnienia liczony od 5 marca będzie naliczanych 5 punktów karnych.

Przedłużamy czas na przesłanie raportu z realizacji zadań z etapu „Rozmawiamy o sadzie” do 14 marca 2022 r.

Zespoły, które nie zdążą przesłać raportu w tym terminie, będą miały jeszcze dodatkowy tydzień na jego dosłanie (od 15 do 21 marca ), ale za każdy dzień spóźnienia będzie naliczanych 5 punktów karnych.