Przystępujecie do finału Waszych działań tj. założenia minisadu.

Zadania do wykonania:

  1. Zakup sadzonek drzew owocowych tradycyjnych odmian, roślin towarzyszących oraz innych materiałów.
  2. Stworzenie terminarza prac zakładania minisadu (opisanie sposobu zorganizowania prac agrotechnicznych).
  3. Stworzenie terminarza planu ochrony biologicznej do końca roku.
  4. Posadzenie drzew i roślin towarzyszących.
  5. Dokumentacja zdjęciowa Waszych działań.
  6. Wypełnienie tabeli z rozliczeniem grantu.

W zakupach drzewek owocowych tradycyjnych odmian pomoże Wam przedstawiona w zakładce POMOCE lista szkółek.

Pamiętajcie, aby wybierać drzewka odmian przez nas rekomendowanych. Dla potrzeb Projektu zostały wybrane najlepsze tradycyjne odmiany tj. najmniej podatne na choroby. Pozwoli to Wam cieszyć się zbieraniem plonów, a nie martwić się walką z chorobami.

Należy posadzić minimum 5 drzew owocowych i muszą być one tradycyjnych odmian. 

Wskazówki jak sadzić drzewa owocowe znajdziecie w zakładce Poradniki.

Stworzenie terminarza zakładania minisadu

Przygotujcie terminarz zabiegów agrotechnicznych.

Wykorzystajcie przygotowany wcześniej plan minisadu – uwzględniający miejsce sadzenia drzew, roślin towarzyszących, sposób nawadniania itp.

Zwróćcie uwagę na terminy. W ogrodnictwie biologicznym nie ma sztywnych dat – trzeba obserwować warunki pogodowe i elastycznie się do nich dopasowywać. Można więc w tym terminarzu wpisywać zakres dat wykonania poszczególnych prac.

Stworzenie terminarza zabiegów ochrony biologicznej minisadu

Przygotujcie terminarz planu zabiegów ochrony biologicznej przed chorobami i szkodnikami.

Najważniejsza jest stała kontrola sadu i reagowanie na występujące zjawiska.

Zwróćcie uwagę na obrazki stadiów rozwojowych owadów przedstawione w poradniku: OCHRONA BIOLOGICZNA . Dowiedzcie się, które owady są sprzymierzeńcami, a które nie.

Posadzenie drzew owocowych i roślin towarzyszących

Kierując się wskazówkami z naszych poradników posadźcie, zgodnie z planem, zakupione sadzonki drzew starych odmian i rośliny towarzyszące.  Zadbajcie o otoczenie sadu wzbogacając je o elementy sprzyjające bioróżnorodność np. domki dla owadów.

Rozliczenie otrzymanego grantu poprzez wypełnienie formularza potwierdzającego poniesione koszty.

Częścią tego zadania jest uzupełnienie tabeli z rozliczeniem grantu. Wpiszcie wszystkie zakupy zrobione w ramach grantu.

UWAGA! Należy wykorzystać całą kwotę grantu na zakup tradycyjnych odmian drzew owocowych, roślin towarzyszących i materiałów potrzebnych do pracy.