Promocja towarzyszy Waszym działaniom na każdym etapie. W ten sposób dzielicie się zdobytą wiedzą i uczycie się wystąpień publicznych.

Przygotowanie szkolnego apelu/wideokonferencji

Wasz Zespół składa się z uczniów i uczennic pracujących pod kierunkiem opiekuna(-ki). Społeczność szkolna jest więc Waszym naturalnym środowiskiem, które jako pierwsze powinno się dowiedzieć o planowanej inicjatywie.

Na szkolnym apelu lub wideokonferencji przedstawicie projekt „Tradycyjny Sad” i opowiecie o inicjatywie stworzenia minisadu składającego się z drzew owocowych tradycyjnych odmian.

Macie już za sobą etap zdobywania wiedzy i pozyskanie bardzo ważnego sprzymierzeńca – doświadczonego sadownika z okolicy, który będzie Was wspierał. Opowiedzcie w ciekawy sposób o swoich poszukiwaniach i przyczynach podjęcia decyzji o udziale w tym Projekcie.

Stwórzcie prezentację, w której pokażecie dlaczego ważne jest przywracanie starych odmian i co sady złożone z dawnych odmian mogą przynieść dobrego ich użytkownikom. Podkreślcie, że odtworzenie dawnych odmian to nie tylko kaprys sentymentalnego powrotu do tradycji, ale praktyczne spojrzenie na użytkowe cechy tych drzew. Charakteryzują się one odpornością na rodzime choroby i szkodniki, dzięki czemu mogą być chronione wyłącznie metodami biologicznymi, przez co unikamy skażenia spożywanych później owoców wszechobecną chemią.

Przygotowanie prezentacji dla uczniów

Sednem przygotowania dobrej prezentacji jest wiedza i pomysł na jej przedstawienie. Warto więc przyłożyć się do stworzenia ciekawego pomysłu.

Przygotowując prezentację spójrzcie na temat oczami Waszych odbiorców. Poruszając ten sam temat inaczej będziecie go przedstawiać zwracając się do kolegów ze szkoły, a inaczej do dorosłych. Sprawa starych odmian roślin sadowniczych to dla młodych osób temat zupełnie nowy, natomiast dla dorosłych – powrót do tradycji ich dzieciństwa, więc dobrze znany. Dla obu grup jest to temat obiecujący na przyszłość, chociaż z zupełnie innych względów i to trzeba wziąć pod uwagę przygotowując wystąpienie.

Prezentacja powinna być ciekawa, zabawna, inspirująca, mieć w sobie myśl przewodnią. Czasami nawet warto przekazać mniej wiedzy, ale w sposób charakterystyczny, przekonujący. Warto postawić kontrowersyjne pytanie, zaskoczyć, rozśmieszyć. Prezentacja nie powinna być zbyt długa.

Prosimy Was o maksymalnie 15 slajdów zawierających najważniejsze informacje.

Promocja wśród lokalnej społeczności i dokumentacja działań

Promocja idei projektu będzie realizowana wielotorowo – w sposób ciągły w środowisku szkolnym i lokalnym. Być może, znajdą się osoby, które zainspirowane Waszym projektem zechcą również założyć swój sad przydomowy z wykorzystaniem tradycyjnych odmian i prowadzona przez Was dokumentacja okaże się bardzo przydatna. Na pewno nie zabraknie Wam pomysłów, aby prześcigać się w inicjatywach promujących Wasz sad.

Prowadzenie Księgi Sadu

Stworzenie Księgi Sadu ma na celu upamiętnienie przeprowadzonych działań. Ma to być rodzaj kroniki, w której dokumentujecie ważne wydarzenia, takie jak: podjęcie inicjatywy założenia sadu, powołanie Zespołu z podaniem składu osobowego, prowadzenie prac przygotowawczych, pozyskanie sojuszników, wybranie terenu, opis wybranych drzew, sadzenie roślin, prowadzenie prac pielęgnacyjnych, nieprzewidziane problemy.

Dołóżcie starań, aby wygląd Waszej Księgi był interesujący i ciekawy graficznie. Księga Sadu przechowywana będzie w szkole wraz z innymi ważnymi dokumentami.

Na szkolnej stronie internetowej i mediach społecznościowych również należy zamieścić i uaktualniać informację na temat projektu. Z zakładki POMOCE możecie pobrać logo projektu „Tradycyjny Sad” i baneru w różnych rozmiarach.