Czym jest zespół?

Zespół to kilka osób, które mają przed sobą cel i może on zostać osiągnięty jedynie poprzez współdziałanie. W grupie powinny znaleźć się osoby, na których można polegać. Tym, co łączy zespół w całość jest cel i poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania. Ważne jest, by podczas wspólnej pracy każdy dbał o atmosferę i dobre relacje z pozostałymi osobami.

Członków zespołu należy dobierać pod kątem ich naturalnych umiejętności i pasji. Musicie mieć świadomość, że realizacja projektu jest pracą zespołową – liczą się umiejętności wszystkich członków.

 1. W zespole będą potrzebne osoby, które mają „lekkie pióro” i dobrze się czują w pisaniu. Umiejętność dobrego komunikowania się potrzebna jest w każdych okolicznościach. Również przygotowanie raportów wymaga ładnego formułowania myśli.
 2. Ze względu na internetowy charakter Konkursu mile jest widziana w Waszym gronie osoba z pasją do informatyki. Zespół będzie przesyłał raporty zawierające zdjęcia, filmy. Nie jest to skomplikowane, ale trzeba umieć skonfigurować ustawienia plików, np. dostosować rozmiar, zapisać w odpowiednim formacie.
 3. Przydatne będzie również rozumienie świata roślin, umiejętność wsłuchiwania się w przyrodę. Jest to szczególnie ważne, bo zadanie ochrony biologicznej sadu opiera się na ciągłym obserwowaniu i analizowaniu sygnałów – nie jest to automatyczne stosowanie kalendarza oprysków, ale inteligentne reagowanie na zmieniające się warunki przyrody.
 4. Dobrze jest mieć w swoim towarzystwie osobę uzdolnioną plastycznie, bo czeka Was zadanie wypromowania zespołu na forum publicznym (szkolnym/ lokalnym/ bezpośrednio). Są to takie zadania jak np. przygotowanie Waszej wizytówki w formie logo, prowadzenie Księgi Sadu itp.
 5. Poszukajcie też osoby, która interesuje się fotografią, aby dokumentowała prowadzone przez Was działania. Zdjęcia sadu powinny być interesujące.
 6. Jeśli jednym z członków Waszego Zespołu jest na przykład ktoś uzdolniony aktorsko, to na pewno też znajdziecie dla niego zadanie specjalne, dzięki któremu rozsławi Waszą Inicjatywę!

Dobierzcie Zespół przede wszystkim tak, abyście się dobrze czuli w swoim towarzystwie oraz mieli poczucie, że się nawzajem napędzacie do działania np. lubicie robić burze mózgów, podczas których wymyślacie mnóstwo ciekawych pomysłów, wiele z nich będzie strzałem w dziesiątkę!

Wybranie nazwy i logo

Waszym pierwszym wspólnym zadaniem jest dyskusja na temat nazwy, która będzie Waszym znakiem rozpoznawczym i z którą będziecie się identyfikować. Nie musi odzwierciedlać nazwy okolicy, z której pochodzicie lub nazwy szkoły, chociaż może, jeżeli chcecie w ten sposób podkreślić swoją tożsamość. Dobrze, aby nazwa była bardziej twórcza, przedstawiała Wasze dążenia, emocje czy wyobrażenia związane z projektem. Logo będzie konsekwencją wybranej nazwy. Postarajcie się, aby było czytelne i ponadczasowe.

Kluczowe będzie również uzyskanie zgody dyrektora na udział szkoły w konkursie „Tradycyjny sad”. Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest przesłanie zgody dyrektora jako załącznika do raportu.

Formularz zgody dyrektora szkoły

Przygotowanie harmonogramu zadań i podziału ról

Wspólnie opracujcie realny plan zadań do wykonania, uwzględniając terminarz Konkursu oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.

Przykładowe działania w pierwszym etapie:

 • Przeczytanie poradników i wspólna dyskusja,
 • Znalezienie okolicznych sadowników – ekspertów projektu,
 • Stworzenie prezentacji,
 • Przedstawienie Zespołu na apelu szkolnym lub wideokonferencji,
 • Znalezienie terenu na minisad,
 • Ustalenie z właścicielem terenu formy korzystania z terenu,
 • Wybranie drzew owocowych rekomendowanych w projekcie
 • Stworzenie planu minisadu i kosztorysu itd.

Ustalcie zasady współpracy – podział kompetencji (obszary odpowiedzialności), sposób pracy (w jakim trybie i gdzie będziecie się spotykać, jak kontaktować, itp.).

Bardzo ważne jest, abyście wszyscy przeczytali przygotowane przez nas poradniki. Podczas spotkania podzielcie się przemyśleniami, niech każdy powie co szczególnie go zaciekawiło. Starajcie się rozmawiać swobodnie i uważnie słuchać, co inni mają do powiedzenia. Ważne jest, by nie wyśmiewać cudzych pomysłów. Istotne jest, by ostatecznie zdecydować się na taki harmonogram i podział ról, który zyska aprobatę wszystkich członków Zespołu.

Sposób wykonania tego pierwszego zadania pokaże w jaki sposób działacie razem, jak dyskutujecie, jak podejmujecie decyzje i na co trzeba zwrócić uwagę w Waszym wspólnym funkcjonowaniu.

Ważne jest, aby decyzje o podziale zadań podjąć w grupie i wziąć przy tym pod uwagę predyspozycje członków grupy i chęci podjęcia się poszczególnych działań. Niektóre sprawy będą wymagały akceptacji wszystkich członków zespołu, a inne będą wykonywane samodzielnie lub w grupach wyłonionych do realizacji poszczególnych zadań. Pewne sprawy będą ustalane tylko jednorazowo, np. na wstępie, a inne elementy będą się powtarzały w trakcie całego okresu trwania projektu. Na początku – jedno z Was otrzyma zadanie znalezienia eksperta, który będzie Was wspierać wiedzą na temat ekologicznego podejścia do prowadzenia minisadu, natomiast inna osoba zajmie się wyszukiwaniem dodatkowych informacji na temat naturalnego sposobu uprawy drzew sadowniczych, ktoś inny także poszuka terenu pod założenie ogrodu. Jednakże dobrze byłoby podejmować niektóre decyzje wspólnie np. w obecności całej grupy podejmijcie decyzję na temat wyboru lokalizacji minisadu.