W etapie pierwszym „Rozmawiamy o sadzie” znajdują się zadania mające na celu zdobycie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych.

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu, przez nauczyciela i/lub katechetę zajęć według załączonego scenariusza lekcji w jak największej liczbie klas w szkole.