Do 6 marca czekamy na opisy realizacji zadań i projekty minisadów.
Przygotowaliśmy instrukcje, jak krok po kroku uzupełnić i wysyłać raport do oceny:

W ramach etapu uczniowie i uczennice tworzą jeden raport. Treści uzupełniają na koncie ucznia w Planie działań. Można do tego zadania wyznaczyć jedną osobę. Opiekunka lub opiekun zespołu sprawdza gotowy raport i przesyła go do oceny ze swojego konta.

Tworząc raport z I etapu zwróćcie uwagę:

  • w zadaniu 1.1, czy jest wgrana zgoda dyrektora na udział szkoły w konkursie,
  • w zadaniu 1.3 na kosztorys, który musi uwzględniać nazwy wybranych tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Zespoły, które nie zdążą przesłać raportu w tym terminie, będą miały dodatkowy tydzień na jego dosłanie (od 7 do 13 marca), ale za każdy dzień spóźnienia naliczymy 5 punktów karnych.
Lista sprawdzającą zadania z I etapu: