Autorem drzewa jest Oskar Gwara. Pomagała mu babcia Zosia.