W związku z sytuacją epidemiczną oraz prośbami o przedłużenie czasu na przygotowanie raportu z I etapu wprowadziliśmy zmiany w terminarzu.

Przedłużamy czas na przesłanie raportu z realizacji zadań z etapu „Rozmawiamy o sadzie” do 14 marca 2022 r.

Zespoły, które nie zdążą przesłać raportu w tym terminie, będą miały jeszcze dodatkowy tydzień na jego dosłanie (od 15 do 21 marca ), ale za każdy dzień spóźnienia będzie naliczanych 5 punktów karnych.

Czas na rejestrację zostaje bez zmian -> 4 marca 2022 r.

Większość zadań można zrealizować w trybie pracy zdalnej 🙂

Terminarz etapu II nie ulega zmianie.