Wszystkie szkoły, które otrzymały grant są zobowiązane do jego rozliczenia w postaci raportu z etapu „Zakładamy sad”.

Zespoły, które nie zdążą przesłać raportu w tym terminie czyli do 24 czerwca 2022 r., będą miały jeszcze dodatkowy tydzień na jego dosłanie (od 25 czerwca do 1 lipca). Jednakże za każdy dzień spóźnienia liczony od 25 czerwca będzie naliczanych 5 punktów karnych.

Raporty tworzą uczniowie, tylko oni maja możliwość edycji raportu. Opiekunowie sprawdzają jego treść i przesyłają go do oceny.

Aby poprawnie rozliczyć grant należy opisać działania zespołu, wypełnić formularz wydatków oraz dołączyć zdjęcia zasadzonych drzew. Poniżej więcej wskazówek:

  • W raporcie z II etapu należy wpisać wszystkie zakupy zrobione z otrzymanego grantu. 
  • Kwota grantu wspiera założenie minisadu składającego się z minimum 5 drzewek STARYCH ODMIAN WIŚNI rekomendowanych w projekcie i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w zakładce  POMOCE.
  • Kwota wydatkowana na materiały do założenia minisadu nie może być mniejsza niż przyznana kwota grantu. W przypadku gdy po zakupie drzewek zostanie kilka złotych można dokupić np. nasiona kwiatów, rośliny towarzyszące, domek dla owadów, konewkę itp.
  • Zespoły nie przesyłają faktur do Organizatora, faktury pozostają w szkole do ewentualnego wglądu.
  • Opis wykonywanych zadań powinien zostać wpisany w formularzu raportu (nie w załącznikach), za przekroczenie liczby znaków mogą zostać odjęte punkty.
  • Terminarz zabiegów ochrony biologicznej i prac agrotechnicznych można dołączyć jako załącznik (ważne, aby były zwięźle ujęte i nie skopiowane z Internetu).

Mechanizm przesyłania raportu z II etapu jest taki sam jak w I etapie.

Poniżej instrukcje jak przygotować raport i przesłać go do oceny:

INSTRUKCJA TWORZENIA RAPORTU   (dla uczniów)

INSTRUKCJA PRZESYŁANIA RAPORTU   (dla opiekuna)


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
e-mail:  tradycyjnysad@fundacjabos.pl