UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE REGULAMIN PLAN ZADAŃ TERMINARZ NAGRODY POMOCE FAQ WYNIKI KONTAKT  

GRANTY

W projekcie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów o wartości do 200 zł dla 150 zespołów konkursowych, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami.


Grant może zostać wydany na elementy, których lista została określona w zakładce POMOCE (zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini sadów). Ze sposobu wydatkowania grantu Zespół przesyła rozliczenie w raporcie z etapu II.

 

Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana po 26 marca 2021 r. na stronie głównej. Zostaną one przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi zespół.

NAGRODY

Drobne nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca i otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie. Pula nagród to 10 000 zł. Przewidziano nagrody dla uczniów i nauczycieli.

 

Każda kategoria wiekowa jest nagradzana oddzielnie w etapie I i etapie II.

W etapie dodatkowym nie ma podziału na kategorie wiekowe.

 

Każdy uczestnik zespołu zwycięskiego Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 11 osób (10 uczniów i 1 nauczyciela).

do góry
\

  |    |   |  

  |