W grudniu ogłosimy szóstą edycję projektu „Tradycyjny sad”.