Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie „Tradycyjny sad” oraz cały wysiłek i czas włożony w realizację zadań. Mamy nadzieję, że zarówno zdobyta wiedza, jak i posadzone drzewka wiśni w przyszłości pięknie zaowocują.

Dyplomy w wersji elektronicznej dla uczestników projektu zostały przesłane na adresy mailowe opiekunów zespołów.

Nagrody z dyplomami dla laureatów zostały przesłane pocztą do szkół w pierwszym tygodniu października.

Już dziś serdecznie zapraszamy do kolejnej edycji projektu „Tradycyjny sad”, którą uruchomimy pod koniec bieżącego roku.