Dziękujemy za wszystkie nadesłane raporty! 

Sędziowie przystąpili do ich sprawdzania. Wyniki zostaną opublikowane we wrześniu.

Dyplomy w wersji elektronicznej dla uczestników projektu prześlemy na adresy mailowe opiekunów zespołów na początku roku szkolnego (we wrześniu).