Przypominamy, że raport tworzą uczniowie w panelu ucznia*, opiekun przesyła sprawdzony i gotowy raport do oceny z panelu opiekuna. Zespół tworzy jeden wspólny raport (może go uzupełnić w panelu ucznia jedna osoba).

Poniżej instrukcje jak przygotować raport i przesłać go do oceny:  

>>> INSTRUKCJA TWORZENIA RAPORTU   (dla uczniów) 

>>>INSTRUKCJA PRZESYŁANIA RAPORTU   (dla opiekuna)

W raporcie z I etapu „Rozmawiamy o sadzie” należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • w zadaniu 1.1 dodanie zgody dyrektora na udział szkoły w konkursie (nawet jeśli była dodana przy rejestracji),
  • w zadaniu 1.3 należy starannie wypełnić kosztorys, uwzględniając nazwy starych odmian wiśni.

Załączniki można dodawać po zapisaniu treści zadania. Jeśli mimo wprowadzenia i zapisania treści nie można załączyć plików należy spróbować dodać je za pomocą z innej przeglądarki.

Zespoły, które nie zdążą przesłać raportu w tym terminie, będą miały jeszcze dodatkowy tydzień na jego dosłanie (od 15 do 21 marca ), ale za każdy dzień spóźnienia będzie naliczanych 5 punktów karnych.

*Uczniów dodaje opiekun w swoim panelu. Po zalogowaniu należy kliknąć w „Twój zespół”, następnie uzupełnić tabelkę Dodaj członka zespołu (imię, nazwisko oraz indywidualny adres email).